Minisim

Vi har minisim i vår varmvattenbassäng där vi tillsamans med föräldern arbetar med en specifik kursplan där barnet är i fokus.

Alla barn ska ha möjlighet att klara av att, i första hand bli vattenvana och sedan kunna ta sina första simtag, utan att känna rädsla eller tvång. I denna ålder så tycker barnen om att känna igen sig och börjar nu sjunga med i låtarna. Repetition är viktigt för en god inlärning och för att barnen ska känna sig trygga. Därför återkommer många moment/sånger/lekar m.m. i vårt kursuppläget.

Vi utmanar barnens nyfikenhet att lära sig nya saker med hjälp av sånger och simbanor. Alla barn är unika och når sina mål olika snabbt. Med hjälp av instruktören får man då lite extra hjälp och trix eller lite störe utmaningar för att vi ska jobba oss framåt mot våra personliga mål.

Varje moment är en byggkloss som leder de nästkommande mål. Så det är viktigt att vi bygger en stabil grund att simma på innan vi fortsätter till nästa kurs. Då det annars kan bli en för stor utmaning för barnen som gör att de tappar intresset. Är barnet osäker på ett av kursmålen, ska de vara kvar i den gruppen.

När barnen fyllt 5 år och klarat dessa kurser ska de börja simma utan förälder i vattnet, så vi börjar redan här introducera vissa övningar med barnen där föräldern tar ett steg tillbaka.

Våra minisimgrupper och övningar

Uttern

Åldersgrupp: 2–3 år med vuxen i vattnet.

  • Ska kunna ta sig säkert ner från kanten
  • Ska lära sig doppa näsan
  • Ska våga ligga avslappnat på rygg med hjälp

Sälen

Åldersgrupp: ca 3–5 år med vuxen i vattnet.

  • Ska lära sig hoppa ifrån kanten och ta sig tillbaka
  • Ska hoppa fram i vattnet och bubbla samtidigt
  • Ska lära sig glida som en pil genom en rockring
  • Ska lära sig hur man på ett bekvämt sätt dyker ner och plockar upp ett föremål från botten

Verksamhetschef Holjebadet

Bianca Gustafsson

Publicerad: 4 januari 2021

Uppdaterad: 2 mars 2022