Vistelsestipendium

Vistelsestipendium Nebbeboda skola – lärarbostaden

Om stipendiet

Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda.

Olofströms kommun delar tillsammans med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet ut vistelsestipendier årligen. Stipendiet ger ett par veckors hyresfri vistelse i Nebbeboda skola under maj till och med september.

I Nebbeboda gick Harry Martinson i skola. Det var här som Harry trivdes bäst.” - han älskade skolan. Inne i skolan fanns Sverige, där fanns världen på besök varje dag. I skolan hade han sin fasta punkt, medan de mera bortskämda hade sina fasta punkter där hemma i sina hem.

De gick hem från skolan om eftermiddagarna. Han gick bort från skolan.” Skolan ligger på en höjd med en vacker utsikt över en sjö i Olofströms kommun i Blekinge, ca 8 km från centrum. Allmänna kommunikationer saknas. Skolan har numera bredbandsuppkoppling. Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda.

Vistelsestipendiet har tagits fram i samarbete mellan Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet, Nebbeboda intresseförening och Olofströms kommun.
Bedömning och urval av ansökningar görs av en arbetsgrupp bestående av en representant för vardera Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet och Olofströms kommun.

Ansökan görs på nedladdningsbar blankett: "Ansökan om vistelsestipendium" som ska vara inskickad senast den 31 januari.

Ansökan skickas till:
Kultur och Fritid
Box 301
293 24 Olofström
Tel: 0454-936 04
E-post: kof@olofstrom.se

Vistelsestipendium Alltidhult skola 2020

Under 2020 har Olofströms kommun tillsammans med Alltidhults Intresseförening och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg utlyst ett stipendium för den som skriver. Ansökningstiden har gått ut och platserna är fyllda. Det är ej ännu beslutat om stipendiet kommer genomföras framöver eller ej. 

Senast uppdaterad: 29 december 2020