Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Olofström (Komvux) kan du komplettera tidigare studier med kurser på grundläggande och gymnasial nivå, eller söka till en yrkesutbildning. Här finns också utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Kunskapsklivet

Genom Kunskapsklivet hittar du ett stort urval av vuxenutbildningar. Utbildningarna riktar sig till dig som vill läsa in behörighet till högre studier, komplettera din nuvarande utbildning, höja din yrkeskompetens eller skaffa kompetens inom ett helt nytt yrkesområde.

Kunskapsklivet är en regional samverkan mellan vuxenutbildningarna i Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg) samt Tingsryd och Bromölla.

Läs mer om Kunskapsklivet

Webbansökan

Du kan hitta och ansöka till våra kurser och utbildningar digitalt – vi kallar det för webbansökan. Utbudet varierar något från termin till termin. Webbansökan är öppen två gånger per år. Du gör din ansökan inför varje terminstart. Start- och slutdatum finns angivet på ansökningswebben.

Om du gör en sen anmälan eller söker kurser och utbildningar som ligger utanför det ordinarie utbudet så använder du en pappersansökan eller gör din ansökan direkt via SYV-administrationen. Om du gör en sen anmälan så antas du i mån av plats och vid många sökande så kan det handla om köplacering.

Kontakta oss om du behöver hjälp med ansökan.

Läs mer och ansök på Webbansökan

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans årskurs 1–9. Innehållet i undervisningen är anpassad till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan.

Läs mer om grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans utbildning och riktar sig till dig som är över 20 år och som inte har slutfört någon form av gymnasieutbildning. Om du är i behov av grundläggande behörighet till universitet eller högskola erbjuder vi möjligheter att komplettera befintligt betyg eller göra nytt.

Samverkan sker ibland med andra aktörer förutom Vuxenutbildningen det kan vara antingen ungdomsgymnasiet, NTI och/eller Hermods. Beslut och undantag (ålderskrav) tas i samråd med skolans rektor.

Läs mer om gymnasial vuxenutbildning

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå (Yrk-Vux)

Lokalt: Vård- och omsorgsutbildning och en hästskötarutbildning

Samverkan regionalt: Gränslöst samverkan med övriga kommuner i Blekinge samt Tingsryd och Bromölla. Beslut om utbildning tas av skolans rektor.

Övriga kommuner: Sker enbart genom godkännande av skolans rektor.

SFI, svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är för dig som flyttat till Sverige och behöver lära dig svenska. Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska och lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du är välkommen att söka till sfi om du bor i Olofström och är över 16 år. Kurserna på SFI heter  A, B, C och D. Vilken kurs du ska börja i beror bland annat på din utbildningsbakgrund och dina mål.

Vid anmälan blir du kallad av SFI-samordnaren. Det kan vara en viss väntetid innan kontakt sker. Skolan kontaktar alltid dig som söker.

Läs mer om SFI

Yrkeshögskolan Syd Olofström

Vi bedriver yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom flera olika specialiseringar. YH-utbildningar är fördelaktiga utbildningsalternativ som med stor säkerhet leder till jobb.

Läs mer om Yrkeshögskolan Syd Olofström

Senast uppdaterad: 26 november 2018